GDPR

Společnost ZAHRADNÍK PARKET spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27.4.2016. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovaných společností ZAHRADNÍK PARKET spol. s r.o., jejich opravu, nebo výmaz popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Správce osobních údajů Vám na základě žádosti poskytne údaje bez odkladu.

Zpracovávám...
Napište nám